Vietnam Weather
Foreign Exchange
Eastern Dragon Co., Ltd.
427 Đà Nẵng, Hải An,
Hải Phòng, Việt Nam.
Tel : (84) 31.3979878
Fax : (84) 31.3979877
E-mail: odc@odc.vn
Website : www.odc.vn
Welcome to our websit
 
Eastern Dragon Company Limited - (EDC) is a leading International Freight Forwarder based in Vietnam. Our Company offers full range of innovative services which include sea and air freight for both import and export shipments, inland transport, consolidation, custom clearance, shipping agency, ship-chandling, project cargo handling, warehousing, tallying, packing and insurance consultancy.  
  Read more
 
       
 
Feature services
 
  • EDC’s services can be provided on Saturdays, Sundays and holidays at a small extra charge.
  • Door to door service to any destinations for both LCL and FCL shipments.
  • Full range of project cargo handling services with oversized and overweighted shipments.
 
  Read more
Special offers
 
 
  • Free consultant on import, export and custom formality.
  • Low inland transport charges for customer who booked in advance and for big volume.
  • EDC offers 24 hours per day, 7 days per week for customs clearance at all major ports and customer services.
  Read more

Our advantages
 
   
     
  Land transportation
Owning a large group of container trailers, trucks as well as heavy lift and over-side trailers.

Logistics
Have a world-wide network to provide customers comprehensive services to any corner of the world

Competitive Ocean Freight
Based on signed long-term service contract with main carrier to offer clients competitive rates and short transit time
 
 
  Read more
 
 
Update News  
Hải Phòng mở cửa đón 6 triệu tấn hàng thông qua mỗi năm  (16/07/2008)
Trong quý III/2008, 2 bến tàu đầu tiên của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng tại Lạch Huyện để khi hoàn thành năm 2010 cho phép đón tàu 5 vạn tấn tương đương sức chở 4000 TEU. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng các bến còn lại.
Trộm cắp hàng hoá hoành hành ở nhiều cảng biển  (18/03/2008)
“Khi nhân viên của tôi tới xe đòi kiểm tra, chúng đã rút kiếm chĩa vào ngực đe doạ. Bản thân tôi, cũng nhận được điện thoại doạ giết nếu can thiệp vào việc làm ăn của chúng”.
  Read more